2019-01-30

Informacje dla rolników i hodowców

Informacje dla rolników i hodowców

 

 

 

 

 

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z

 

 

 

pdfInformacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim o nieodpłatnym szkoleniu: „Ubój zwierząt poza ubojnią (rzeźnią) z przeznaczeniem na użytek własny” w dniu 08.02.2019r. 15 grudnia 2018 r

 

pdfInformacja Głównego Lekarza Weterynarii dla posiadaczy bydła, owiec, kóz,świń oraz innych zwierząt parzystokopytnych na temat PRYSZCZYCY 27 listopada 2018 r

 

pdfInformacja Głównego Lekarza Weterynarii dot. możliwości przystąpienia w 2019r. do realizacji dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD) w stadach bydła. 08 listopada 2018 r

 

pdf Informacja: Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim Ulotka informacyjna dla hodowców świń dot. dezynfekcji 08 listopada 2018 r

 

pdf Informacja: Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim dla hodowców drobiu 05 października 2018 r

 

pdf Informacja: Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim o szkoleniu dla hodowców drobiu 03 października 2018 r

 

pdf Informacja: Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim o spotkaniu dla hodowców trzody chlewnej 03 października 2018 r

 

pdf Informacja: Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim o szkoleniu 28 sierpnia 2018 r

 

pdf Informacja: Dalsze wzory dokumentacji do prowadzenia przez hodowców świń wymagane Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 09.02.2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 360) 20 marca 2018 r.

 

pdf Informacja: Wzory dokumentacji do prowadzenia przez hodowców świń wymagane Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 09.02.2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 360) 12 marca 2018 r.

 

pdf Informacja: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. 15 lutego 2018 r.

 

pdf Informacja: Szanowni Państwo, hodowcy zwierząt gospodarskich 05 lutego 2018 r.

 

pdf Informacja: Szanowni Państwo, hodowcy zwierząt gospodarskich 05 stycznia 2018 r.

 

pdf Informacja: Uwaga !!! Zagrożenie ASF !!! Prosimy uważnie przeczytać. Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika ?. 12 grudnia 2017 r.

 

pdf Informacja: szanowny rolniku pamiętaj ! : posiadacz zwierzęcia  gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) 15 listopada 2017 r.

 

 

 

pdfInformacja: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim informuje.13 października  2017r.

 

 

 

pdfRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2017 roku w sprawie środków podejmowanych z związku z wystąpieniem ASF 02 października  2017r.

 

pdfZasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstw przed wirusem HAPAIA 18 września 2017r.

 

 

 

pdf Podsumowanie aktualnej sytuacji w Europie i ocena ryzyka wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Polski 18 września 2017r.

 

 

 

pdf Informacja dla hodowców drobiu w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce (HAPAI) 18 września 2017r.

 

 

 

pdfInformacja w sprawie zasad przemieszczania świń na obszarach

 

 

 

 

 

pdfzasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF 12 czerwca 2017 r.

 

pdf

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków 5 kwietnia 2017 r.

 

 

 

pdfSprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z

 

 

 

 

pdfUbój na użytek własny - aktualizacja 30 stycznia 2017 r.

 

 

 

pdfRozporządzenie Ministra Rolnictwa w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków 22 grudnia 2016 r.

 

 

 

pdfINFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU HPAI H5N8 9 grudnia 2016 r.

 

 

 

pdfAPELdo hodowców trzody chlewnej 28 październik 2016 r.

 

 

 

pdfWymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży prodyktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej 4 czerwca 2016 r.

 

pdfGorączka Q – epidemiologia, patogeneza oraz diagnostyka laboratoryjna. Wskazówki dla lekarzy weterynarii i hodowców19 luty 2016 r.

 

pdfObowiązek z głaszania każdego przypadku padnięcia bydła owcy lub kozy 5 maja 2015 r.

 

 

 

pdfPrzypomnienie o obowiązku badania mięsa na okoliczność występowania włośnia 23 marca 2015 r.

 

 

 

Lekarze urzędowo wyznaczeni do badania zwierząt rzeźnych i mięsa:


 


Lp.


Obwód


Lekarz wyznaczony


Zastępstwo pełni lekarz


1.


gm. Kamień Kraj.


lek. wet. Krzysztof Szymanowicz


tel.  608 393 128


lek. wet. Grzegorz Szymanowicz


tel.  606 755 523


2.


gm. Sępólno Kraj.


1. lek. wet. Krzysztof


Szymanowicz


tel.608 393 128


2. lek. wet.Grzegorz     Szymanowicz


tel. 606 755 523


3. lek.wet. Beata Jakubczyk-Janczewska


tel. 608 601 852


1. lek. wet. Krzysztof Szymanowicz


tel.  608 393 128


2. lek.wet. Grzegorz


Szymanowicz


tel. 606 755 523


3. lek.wet. Beata Jakubczyk-Janczewska


tel.608 601 852


3.


gm. Sośno


lek. wet. Andrzej Nowakowski


tel.  606 806 756


lek. wet. Grzegorz Szymanowicz


tel.  606 755 523


4.


gm. Więcbork


lek. wet. Grzegorz Szymanowicz


tel.  606 755 523


lek. wet. Beata Jakubczyk – Janczewska


tel.  608 601 852

 

 

 

Lekarze urzędowo wyznaczeni do badania zwierząt łownych:
 


Lp.


Obwód


Lekarz wyznaczony


Zastępstwo pełni lekarz


1.


Sypniewo


lek. wet. Beata Jakubczyk  - Janczewska


tel.  608 601 852


lek. wet. Grzegorz Szymanowicz


tel.  606 755 523

 

 

 

pdfKonferencja "Afrykański pomór świń - realne zagrożenie dla hodowców trzody chlewnej: 3 listopada 2014 r.

 

pdfDziałalność marginalna, lokalna i ograniczona - wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 25 sierpnia 2014 r.

 

pdfUlotka dla hodowców zwierząt gospodarskich – worki SRM 12 sierpnia 2014 r.


 

pdfPowiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 12 sierpnia 2014 r.

 

pdfINFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ DOTYCZĄCA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ 4 sierpnia 2014 r.

 

pdfINFORMACJADLA MYŚLIWYCHI LEŚNIKÓWDOTYCZĄCAAFRYKAŃSKIEGOPOMORU ŚWIŃ 4 sierpnia 2014 r.

 

pdf Informacja dla myśliwych  - Dokumen dochodzenia epizzotycznego w zakresie danych dotyczących odstrzelonego / martwego dzika. 27 luty 2014 r.

 

pdf Afrykański pomór świń Materiały szkoleniowe dla hodowców -opracowanie 17 luty 2014 r.

 

pdf Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe dla hodowców - prezentacja 17 luty 2014 r.

 

pdf Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe dla lekarzy wet.- opracowanie 17 luty 2014 r.

 

pdf Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe dla lek. wet.- prezentacja 17 luty 2014 r.

 

pdf Co to jest klasyczny pomór świń

 

pdf Wymagania dotyczące higieny pasz dla gospodarstw rolnych w zakresie produkcji pierwotnej

 

pdf Pasze - wytyczne dotyczace prowadzenia dokumentacji

 

pdf Oświadczenie dla hodowców świń utrzymujących 10 loch lub więcej w jednym stadzie.

 

pdf Ulotka dla hodowców utrzymujących świnie (przepis wchodzi w życie 01.01.2013r.).

 

pdfZmiana z dnia 5 luty 2013 r. Słowackiej ustawy o żywności (ustawa wchodzi w życie 01.04.2013r.).

 

 

 

pdfPraktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się